Brukarrådet Västernorrland

Intresseorganisationerna bildade i juni 2019 en förening för grupper med psykiska funktionsnedsättningar och grupper för missbruk/beroende i Västernorrlands län. För närvarande representeras Brukarrådet Västernorrland av IPF-Schizofreniförbundet, RSMH Y-län, Attention, Autism och Aspergerföreningen för Y-län, IOGT-NTO, Balans Västernorrland, , Organiserade Aspergare, Tilia och Svenska OCD-förbundet. Det förväntas ingå några fler organisationer i brukarrådet med tiden.

Syftet med brukarrådet

  • Påverka myndigheter och organisationer för att förbättra för personer med psykisk ohälsa och missbruk-, beroendeproblematik.
  • Förmedla synpunkter, ge information och skapa dialog.
  • Minska fördomar och rädsla för psykisk ohälsa.

Medverkan och inflytande på olika nivåer utgår från Socialstyrelsens vägledning (2013).

Individuellt inflytande

Att ha inflytande över sin livssituation och den vård och sociala stöd han/hon behöver.

Inflytande på verksamhetsnivå

Innebär möjlighet att medverka i utveckling och beslut i olika verksamheters utformning.

Inflytande på organisations- och systemnivå

Inflytande och medverkan vid utformande av handlingsplaner etcetera.


Kontakt med Brukarrådet Västernorrland

Kicki Östensson (ordförande), kicki.ostensson@gmail.com
Maria Malm (kanslist), maria.gray.malm@gmail.com