Brukarrådet i Västernorrlands län

Intresseorganisationerna bildade i juni 2019 en förening för grupper med psykiska funktionsnedsättningar och grupper för missbruk/beroende i Västernorrlands län. För närvarande representeras brukarrådet av IPF-Schizofreniförbundet, RSMH Y-län, Attention, Autism och Aspergersföreningen för Y-län, IOGT-NTO, Balans i Sundsvall, , Organiserade Aspergare och Ubuntu. Det förväntas ingå några fler organisationer i brukarrådet med tiden.

Syftet med brukarrådet

  • påverka myndigheter och organisationer för att förbättra för personer med psykisk ohälsa och missbruk-, beroendeproblematik.
  • Förmedla synpunkter, ge information och skapa dialog.
  • Minska fördomar och rädsla för psykisk ohälsa.

Medverkan och inflytande på olika nivåer utgår från Socialstyrelsens vägledning(2013)

Individuellt inflytande

Att ha inflytande över sin livssituation och den vård och sociala stöd han/hon behöver.

Inflytande på verksamhetsnivå

Innebär möjlighet att medverka i utveckling och beslut i olika verksamheters utformning

Inflytande på organisations- och systemnivå

Inflytande och medverkan vid utformande av handlingsplaner etc

Tips -behöver du någon att prata med:

Mind – Självmordslinjen, alla dagar dygnet runt  tel 90 101  eller https://mind.se/sjalvmordslinjen/

Mind – Föräldratelefon, kl 10-15 tel – 020-85 20 00

Mind – Äldretelefon, kl 10-15, tel 020-22 22 33.

Är det akut. Ring 112.

Kontakt med brukarrådet

Kicki Östensson, kicki.ostensson@gmail.com