Välkommen till Brukarrådet Västernorrlands hemsida!

Brukarrådet Västernorrland är ett brukarråd för psykiatri, neuropsykiatri och missbruk/beroende. Våra medlemsföreningar är för närvarande Attention, Autism & Aspergerföreningen, IOGT-NTO, Blå Bandet, IPH (Intresseföreningen för Psykisk Hälsa), Organiserade Aspergare, RSMH och OCD-föreningen.

Syftet med Brukarrådet

  • Påverka myndigheter och organisationer för att förbättra för personer med psykisk ohälsa och missbruk-, beroendeproblematik.
  • Förmedla synpunkter, ge information och skapa dialog.
  • Minska fördomar och rädsla för psykisk ohälsa.

Medverkan och inflytande på olika nivåer utgår från Socialstyrelsens vägledning (2013).

Individuellt inflytande

Att ha inflytande över sin livssituation och den vård och sociala stöd han/hon behöver.

Inflytande på verksamhetsnivå

Innebär möjlighet att medverka i utveckling och beslut i olika verksamheters utformning.

Inflytande på organisations- och systemnivå

Inflytande och medverkan vid utformande av handlingsplaner etcetera.