Organisationer

IPF

IPF, Intresseförening för Psykiskt Funktionshindrade tillhör schizofreniförbundet.
Vi är en intresseförening som vill verka för ökad förståelse och ett ökat samarbete mellan familj och vård. Vi vill också bidra till ökad förståelse och respekt för dem som drabbas av psykisk sjukdom. Vi ska ställa krav på ansvariga politiker och driva kraven på tillräckliga behandlings- och stödinsatser. En måndagskväll i månaden har vi temakvällar eller bjuder in föreläsare till Gula Villan i Härnösand. Ordförande är Lena Sjöqvist, 0611-550701

RSMHrsmhlogga

RSMH är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden och religiöst neutralt.
Förbundet organiserar människor som har personlig erfarenhet av psykiska funktionshinder.
Utifrån vår personliga erfarenhet har vi möjlighet att beskriva social och psykisk ohälsa.

RSMH ger röst åt människor som på olika sätt upplevt psykisk ohälsa och samhällets oförmåga att hjälpa. Det är vår uppgift att, som enskilda medlemmar, och genom organisationen, dela med oss av våra erfarenheter.
RSMH har idag runt 150 lokalföreningar runt om i landet med totalt ca 10.000 medlemmar.

Alla hälsas välkomna, ung som gammal, förutsatt att man strävar/verkar i enlighet med förbundets mål och riktlinjer.

Attention

Attention arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar(NPF), och öka förståelsen i samhället för denna funktionsnedsättning. Dessutom hjälper vi till med att sprida kunskap, informera om nya rön och hjälpmedel samt annan verksamhet som berör ämnet. Viktigt är också att ha trevligt tillsammans och se de positiva sidorna av funktionsnedsättningen, funktionstillgångarna. Vi ska finnas till både för barn och ungdomar, vuxna med egen funktionsnedsättning, samt yrkesverksamma inom området.

Attention Västernorrlands län bestående av lokalföreningarna Attention Sundsvall/Timrå, Attention Ånge och Attention Örnsköldsvik.

IOGT-NTO

IOGT-NTO finns i alla sju kommuner. UNF finns i Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik. Junis finns i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner. NSF finns i Sundsvall.

Junis(IOGT-NTO:s juniorförbund)

 • Fyra profiler, drogfrågan, mänsklig miljö, demokrati och internationell förståelse.
 • Verksamhet i form teater, pyssel, enklare idrott, blandad verksamhet, dans, film och disco. Varje förening utforma sin egen verksamhet.
 • Läger lokalt och på distriktet
 • Ledarutbildning
 • Årliga rapporten, om kommuneras stöd till barn som växer upp i missbruksmiljö.

UNF(Ungdomens nykterhetsförbund)

 • Föreningarna utformar sin egen verksamhet. Mycket är att umgås i drogfri miljö.
 • Några av grunderna i UNF är demokrati, internationellt arbete, påverka samhället och motstånd mot alkoholtraditionen.
 • På distriktet mycket utbildningar. UNF:aren – grundkurs, förenings-styrelseutbildningar och olika former av påbyggnadskurser.
 • Satsning på ett bra uteliv
 • Bryt – bryta alkoholhetsen på universitet och högskolor

IOGT-NTO

 • Mycket varierande föreningsverksamhet. Möten, studiecirklar, kulturarrangemang och fester.
 • Alkoholpolitik – arbete med en restriktiv alkoholpolitik. Öka kunskapen
 • Förebyggande arbete, främst föräldrar.
 • Socialt arbete, i form av kamratstöd m.m.

Hela rörelsen

 • Folknykterhetens vecka, synas utåt. Veckan när Folknykterhetens dag infaller.
 • Vit Jul, med aktiviteter och ställningstaganden

Autism & Aspergerföreningen

Autism & Aspergerföreningen är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd .
Länsföreningen i Västernorrland genom att bl.a:

 • Sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionsnedsättningen innebär för dem och deras familjer.
 • Verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning.
 • Ordnar läger och träffar för både personer som själva har funktionsnedsättningen och med föräldragrupper till barn med autismliknande tillstånd.
 • Ordnar egna föreläsningar och informerar om föreläsningar för att öka kunskapen om autism.

Balans

Föreningen Balans vänder sig till dig som har bipolär sjukdom, unipolär depression eller liknande affektiva tillstånd samt anhöriga.

Vi arbetar för att sprida kunskap om sjukdomarna och vara ett stöd för dig som är drabbad eller anhörig.

VERKSAMHET: Här kan du få träffa andra som upplevt bipolär, unipolär eller liknande affektiv sjukdom. I samtalsgrupper eller föreläsningar möts vi.

Ubuntu

FÖRENINGEN UBUNTU är en ideell förening i sundsvall som startades sommaren år 2015. Föreningen riktar sig till ungdomar mellan 13-25 år som har, har haft eller har någon slags relation kring psykisk ohälsa.