Medlemsorganisationer

Attention Västernorrland

Attention arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och öka förståelsen i samhället för denna funktionsnedsättning. Dessutom hjälper vi till med att sprida kunskap, informera om nya rön och hjälpmedel samt annan verksamhet som berör ämnet. Viktigt är också att ha trevligt tillsammans och se de positiva sidorna av funktionsnedsättningen, funktionstillgångarna. Vi ska finnas till både för barn och ungdomar, vuxna med egen funktionsnedsättning samt yrkesverksamma inom området.

Attention Västernorrlands län bestående av lokalföreningarna Attention Ånge och Attention Örnsköldsvik.

Autism & Aspergerföreningen Västernorrland

Autism & Aspergerföreningen är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd .

Länsföreningen i Västernorrland arbetar bland annat med att:

 • Sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionsnedsättningen innebär för dem och deras familjer.
 • Verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning.
 • Ordna läger och träffar för både personer som själva har funktionsnedsättningen och med föräldragrupper till barn med autismliknande tillstånd.
 • Ordna egna föreläsningar och informerar om föreläsningar för att öka kunskapen om autism.

IOGT-NTO

IOGT-NTO finns i alla sju kommuner. UNF finns i Sundsvall, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik. Junis finns i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner. NSF finns i Sundsvall.

Junis(IOGT-NTO:s juniorförbund)

 • Fyra profiler, drogfrågan, mänsklig miljö, demokrati och internationell förståelse.
 • Verksamhet i form teater, pyssel, enklare idrott, blandad verksamhet, dans, film och disco. Varje förening utforma sin egen verksamhet.
 • Läger lokalt och på distriktet
 • Ledarutbildning
 • Årliga rapporten, om kommuneras stöd till barn som växer upp i missbruksmiljö.

UNF (Ungdomens nykterhetsförbund)

 • Föreningarna utformar sin egen verksamhet. Mycket är att umgås i drogfri miljö.
 • Några av grunderna i UNF är demokrati, internationellt arbete, påverka samhället och motstånd mot alkoholtraditionen.
 • På distriktet mycket utbildningar. UNF:aren – grundkurs, förenings-styrelseutbildningar och olika former av påbyggnadskurser.
 • Satsning på ett bra uteliv
 • Bryt – bryta alkoholhetsen på universitet och högskolor

IOGT-NTO

 • Mycket varierande föreningsverksamhet. Möten, studiecirklar, kulturarrangemang och fester.
 • Alkoholpolitik – arbete med en restriktiv alkoholpolitik. Öka kunskapen
 • Förebyggande arbete, främst föräldrar.
 • Socialt arbete, i form av kamratstöd m.m.

Hela rörelsen

 • Folknykterhetens vecka, synas utåt. Veckan när Folknykterhetens dag infaller.
 • Vit Jul, med aktiviteter och ställningstaganden

Organiserade Aspergare Västernorrland

Organiserade Aspergare (OA) är en intresseförening bildad av och för autister, alltså människor som har eller tror sig sannolikt kunna få en diagnos inom autismspektrumet. Inom OA ser vi inte våra diagnoser som obehagliga pålagringar på våra personligheter, utan som delar av dem. Precis som andra egenskaper individer råkar ha.

I föreningen arbetar vi på flera plan. Framförallt träffas vi för att umgås, bilda kamratskap och genom att vara ett socialt stöd för varandra. Här skall även ges möjlighet att diskutera autistisk vardagsproblematik såsom missförstånd eller konflikter med neurotypiska personer (NT) och sensorisk överbelastning, samt metoder och copingstrategier för att hantera och lösa dem. Tillsammans är vi starka och bara vår egen fantasi och engagemang sätter gränser för vad vi kan eller ska ägna oss åt.

RSMH  Västernorrlandrsmhlogga

RSMH är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden och religiöst neutralt.
Förbundet organiserar människor som har personlig erfarenhet av psykiska funktionshinder.
Utifrån vår personliga erfarenhet har vi möjlighet att beskriva social och psykisk ohälsa.

RSMH ger röst åt människor som på olika sätt upplevt psykisk ohälsa och samhällets oförmåga att hjälpa. Det är vår uppgift att, som enskilda medlemmar, och genom organisationen, dela med oss av våra erfarenheter.
RSMH har idag runt 150 lokalföreningar runt om i landet med totalt ca 10.000 medlemmar.

Alla hälsas välkomna, ung som gammal, förutsatt att man strävar/verkar i enlighet med förbundets mål och riktlinjer.

OCD-föreningen Västernorrland

Svenska OCD-förbundet är en organisation för personer med OCD (Obsessive Compulsive Disorder, på svenska tvångssyndrom). I mars 2019 startades en lokal OCD-grupp i Sundsvall.