Med anledning av corona

Det vi vet av tidigare kriser är att de som drabbas hårdast av en kris är de som redan är de mest utsatta. Det vill säga många i våra grupper.

Många behöver extra hjälp just nu i våra grupper. Mötesträffar och verksamheter ställs in trots att många är extra oroliga. Hur blir det med personal i boenden och fritids och skolor etc? Vi som är friska kan alla fundera på om och hur vi kan ställa upp.

Många erbjuder sig att hjälpa sina grannar och vänner med att handla mat och hämta ut mediciner och vi ser många goda initiativ där människor är beredda att rycka in och erbjuda sin hjälp. Många sitter ensamma och ett samtal kan betyda mycket.

Det finns redan ett par Facebookgrupper för de som behöver hjälp och de som vill ge hjälp. En för Härnösand: Coronahjälpen Härnösand och en för Västernorrland corona (covid-19) hjälp i västernorrland – privatpersoner.

Om du är isolerad, ring gärna runt till personer i din adressbok, särskilt andra isolerade. Alla mår bra av social kontakt och kan vi få bättre kontakter nu så hjälper vi vårt samhälle i framtiden.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kommunmöte i Sollefteå

Brukarrådet bjuder in intresseorganisationer, politiker, tjänstemän och andra intresserade till ett samtal om vad som är bra och vad som kan bli bättre i Sollefteå kommun inom områdena psykiatri, neuropsykiatri och missbruks-/beroendevård.

Tid: Tisdag den 10 mars kl 18.30-20
Plats: RSMH:s lokal (Djupövägen 6-8)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Utbildning i brukarrevision

I samarbete med Brukarkraft/Verdandi genomför Brukarrådet en tvådagars utbildning i brukarstyrd brukarrevision.

Tid: Måndag och tisdag den 17-18 februari, kl 11-16
Plats: Härnösand, Spiranhuset (Järnvägsgatan 2)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brukarrådsmöte tisdag den 11 februari

Tisdag den 11 februari kl 9.30-15 har Brukarrådet möte i Spiranhuset i Härnösand. Vi får även besök av Kommunförbundet.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nästa brukarrådsmöte

Tisdag den 14 januari, Spiranhuset i Härnösand.

Möte för bildande av brukarrevisionsorganisation samt kortare styrelsemöte.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nästa brukarrådsmöte måndag den 7 maj klockan 9 – 15

Hejsan ni alla i Brukarrådet Västernorrland!
Mycket är på gång just nu:
RCPH- Resurscentrum för psykisk hälsa i Norrland håller på att byggas upp och Brukarråden finns med på ett hörn

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd håller på att utvecklas. Lena Sjökvist är med i en referensgrupp om detta för Norrlandsregionerna

Pengar har avsatts från regeringen till Landstingen för att utveckla Brukarmedverkan. Lena Persson har varit på möte med NSPH om detta

Det har länge varit svårt att delta i Brukarrådet  för många pga att det är dyrt och långt att åka till Härnösand och det är svårt att komma ifrån på jobbet.
Vi har fått erbjudande att i fortsättningen kunna ha videomöten i de olika kommunerna genom samverkan med psykiatrin i Västernorrland.

Vi hoppas att detta – samt de utlovade Brukarrådspengarna ska kunna lösa dessa problem.
För att kunna handha och förvalta dessa pengar diskuterade vi vid senaste Brukarrådsmötet att vi bildar förening.

Jag föreslår att vi vid nästa möte diskuterar frågan och – om vi bestämmer oss för det – bildar en interimistisk styrelse i en Brukarrådsförening.
Utbildning Peer supporters och Brukarrevisorer är på gång. Hans Willén har varit på möte hos NSPH om detta

”Prio-arbetet”  fortsätter med första inriktning på att förebygga missbruk hos unga
Vi har utökade kontakter med övriga Brukarråd i Västernorrland.
Vi kommer att gå igenom en del av dessa frågor vid mötet den 7 maj. Då får vi även besök av   Kristina Mårtensson – länsverksamhetschef för vuxenpsykiatrin, Lena Berglund Friberg – länsverksamhetschef för vuxenpsykiatrin och Anna-Lena Lundberg – Primärvårdsdirektör.

Det är bra om ni kan komma med frågor i förväg.
Jag återkommer med förslag till dagordning, förslag till stadgar för en eventuell förening mm. Jag räknar med att vi kommer att kunna få reseersättning och förhoppningsvis även arvode för mötet. Jag kommer att meddela hur det blir i samband med nästa utskick.
Om ni redan nu vet att ni  inte kan komma på mötet är det bra om någon annan från er förening kan komma. (Om ingen kan komma så meddela helst så snart ni vet.)
Välkomna den 7 maj!

Hjärtliga hälsningar
Kicki Östensson

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nästa möte måndag den 13 mars.

Nästa möte måndag den 13 mars, kl 10-15.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brukarrådsmöte den 2 maj

Nästa brukarrådsträff blir den 2 maj 2016 klockan 10.30 på Spiran.

Här kan du läsa minnesanteckningar från mötet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SIP- utbildning på folkhögskolan den 21 sep och 22 sep.

Brukarrådet träffar den 21 sep kl 15.30 NSPH:s Mårten Jansson och ev Anders Pettersson för inspiration och om våra framtidsutmaningar. Vi har en öppen agenda och ser hur det blir!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brukarrådsmöte den 25 augusti

Nästa brukarrådsträff blir den 25 aug klockan 13.00 på Spiran.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar