Nästa brukarrådsmöte

Tisdag den 14 januari, Spiranhuset i Härnösand.

Möte för bildande av brukarrevisionsorganisation samt kortare styrelsemöte.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nästa brukarrådsmöte måndag den 7 maj klockan 9 – 15

Hejsan ni alla i Brukarrådet Västernorrland!
Mycket är på gång just nu:
RCPH- Resurscentrum för psykisk hälsa i Norrland håller på att byggas upp och Brukarråden finns med på ett hörn

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd håller på att utvecklas. Lena Sjökvist är med i en referensgrupp om detta för Norrlandsregionerna

Pengar har avsatts från regeringen till Landstingen för att utveckla Brukarmedverkan. Lena Persson har varit på möte med NSPH om detta

Det har länge varit svårt att delta i Brukarrådet  för många pga att det är dyrt och långt att åka till Härnösand och det är svårt att komma ifrån på jobbet.
Vi har fått erbjudande att i fortsättningen kunna ha videomöten i de olika kommunerna genom samverkan med psykiatrin i Västernorrland.

Vi hoppas att detta – samt de utlovade Brukarrådspengarna ska kunna lösa dessa problem.
För att kunna handha och förvalta dessa pengar diskuterade vi vid senaste Brukarrådsmötet att vi bildar förening.

Jag föreslår att vi vid nästa möte diskuterar frågan och – om vi bestämmer oss för det – bildar en interimistisk styrelse i en Brukarrådsförening.
Utbildning Peer supporters och Brukarrevisorer är på gång. Hans Willén har varit på möte hos NSPH om detta

”Prio-arbetet”  fortsätter med första inriktning på att förebygga missbruk hos unga
Vi har utökade kontakter med övriga Brukarråd i Västernorrland.
Vi kommer att gå igenom en del av dessa frågor vid mötet den 7 maj. Då får vi även besök av   Kristina Mårtensson – länsverksamhetschef för vuxenpsykiatrin, Lena Berglund Friberg – länsverksamhetschef för vuxenpsykiatrin och Anna-Lena Lundberg – Primärvårdsdirektör.

Det är bra om ni kan komma med frågor i förväg.
Jag återkommer med förslag till dagordning, förslag till stadgar för en eventuell förening mm. Jag räknar med att vi kommer att kunna få reseersättning och förhoppningsvis även arvode för mötet. Jag kommer att meddela hur det blir i samband med nästa utskick.
Om ni redan nu vet att ni  inte kan komma på mötet är det bra om någon annan från er förening kan komma. (Om ingen kan komma så meddela helst så snart ni vet.)
Välkomna den 7 maj!

Hjärtliga hälsningar
Kicki Östensson

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nästa möte måndag den 13 mars.

Nästa möte måndag den 13 mars, kl 10-15.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brukarrådsmöte den 2 maj

Nästa brukarrådsträff blir den 2 maj 2016 klockan 10.30 på Spiran.

Här kan du läsa minnesanteckningar från mötet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SIP- utbildning på folkhögskolan den 21 sep och 22 sep.

Brukarrådet träffar den 21 sep kl 15.30 NSPH:s Mårten Jansson och ev Anders Pettersson för inspiration och om våra framtidsutmaningar. Vi har en öppen agenda och ser hur det blir!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brukarrådsmöte den 25 augusti

Nästa brukarrådsträff blir den 25 aug klockan 13.00 på Spiran.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

PRIO-arbetet, den 9 juni

Den 9 juni klockan 09.00, träffar brukarrådet landstinget och kommunförbundet angående handlingsplan i PRIO – arbetet. Vi träffas på ”SPIRAN” i Kommunförbundets Västernorrlands lokaler, Järnvägsgatan 2. 87145 Härnösand (mitt emot JET)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brukarrådsmöte den 19 maj

Brukarrådet har möte den 19 maj kl 13.00 på Gula Villan i Härnösand, Hospitalsgatan 21, gatan nedanför polishuset.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar