Bidragsansökan

Sök pengar från Brukarrådet till aktiviteter/projekt som främjar brukares och anhörigas medverkan/inflytande inom områdena psykisk ohälsa, NPF och beroende i Västernorrland.

Blanketten laddas ner via länken här nedanför. Det är tänkt att den så småningom ska gå att fylla i digitalt, men än så länge får man ladda ner den och fylla i för hand.

Ansökningsblankett