Kontakt

Information om vilka som sitter i Brukarrådet Västernorrlands styrelse och hur du når dem finns här.

Du kan även ta kontakt med Brukarrådets kanslist:

Maria Malm
maria.gray.malm@gmail.com
073-907 08 91